Conferentie Sportief Maastricht

Is Maastricht al ‘in beweging’?

Donderdag 29 september vond in het AINSI-gebouw de Conferentie Sportief Maastricht plaats. Doel van deze sportieve avond was dat ‘bewegend Maastricht’ elkaar weet te vinden en dat duidelijk is wat nodig is om van Maastricht een sportstad te maken.

Onze atletiekvereniging was goed vertegenwoordigd met de aanwezigheid van een flink aantal leden.

De avond was een initiatief van D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer en D66-burgerraadslid Richard Wijnands (ook actief lid van onze atletiekvereniging). Een initiatief dat al snel werd omarmd door Maastricht Sport, de gemeenteraad van Maastricht en het Huis voor de Sport.

Uit gesprekken met verenigingen en sportliefhebbers bleek dat veel mensen mogelijkheden zien in de stad die nog niet benut worden. Tijdens de sportieve avond hebben de bezoekers kunnen genieten van gezonde, frisse hapjes verzorgd door Talentino, een sportieve kennisquiz, een boks demonstratie gegeven door de talenten van boksvereniging Olympus en een energieke voorstelling van de dansers van dansschool Reality.

Tijdens de bijeenkomst zijn drie vernieuwende, sportieve ideeën uit de stad gepresenteerd. Zo heeft de Battle of Maestricht obstacle run aangekondigd een Battle of Kids Run te willen organiseren voor kinderen van 4-17 jaar. Gymleerkracht Maurice Goes heeft het idee SintelMaastricht gepresenteerd, waarbij door Maastricht een voor iedereen toegankelijke grote blauwe sintelbaan loopt van parkje naar parkje. Het gebruik is gratis en de stad Maastricht verankert sport en bewegen duurzaam in het stadsbeeld.

De winnaar van het beste sportieve idee was Green043 Bike Park. Bikeparken zijn wereldwijd een succes, maar in Nederland staan deze nog in de kinderschoenen. Green043 Bike Park, wil graag aan de Groene Loper een geasfalteerde pumptrack realiseren waar je elke dag terecht kunt. Ook in de winter! Om dit te realiseren zijn ze een crowdfunding-actie gestart.

Maar er was ook ruimte voor discussie. Alle deelnemers zijn gevraagd naar wat er goed gaat en wat beter kan in o.a. bewegingsstimulering, sportaccommodaties, sportverenigingen, sportevenementen, topsport en sport en bewegen in de buitenruimte. De aanwezigen concludeerden dat het vooral nodig is om de verbinding te maken, zoals bijvoorbeeld het idee van SintelMaastricht. Deze verbinding is niet alleen fysiek bedoeld, maar ook tussen verschillende disciplines zoals huisartsen die de verbinding maken met Maastricht Sport of verenigingen. Ook digitaal bleek er behoefte aan een verbinding, bijvoorbeeld via een digitaal platform dat het mogelijk maakt te zien wat er allemaal al in de stad gebeurt en wordt georganiseerd.

De avond werd zo enthousiast ontvangen dat tijdens de avond zelf ook al door Maastricht Sport werd geconcludeerd dat dit een goede manier is om verbindingen te leggen en nieuwe ideeën op te doen, en dit een jaarlijks vervolg mag krijgen.

Na deze avond wordt er een digitale nieuwsbrief, een e-zine, gemaakt, waarin de avond is vastgelegd. Hier zijn zowel de sportdemonstraties in te zien als de sportieve ideeën en de opmerkingen die gemaakt zijn in de discussierondes. De e-zine wordt o.a. verspreid via Maastricht Sport en ‘Maastricht in Beweging’

Terugkijken kan geconcludeerd worden dat het een energieke avond was met goede ideeën en Maastricht in beweging gezet. Verbinding is het sleutelwoord van de avond gebleken. Het is dus niet alleen Maastricht Sport of de gemeente die aan zet is maar de kracht zit hem juist in de gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van alle betrokken. De avond vraagt in ieder geval om een vervolg.

Richard Wijnands

Delen met: