Nieuwsflits!

triAMlon afgelast

Met heel veel pijn in ons hart zijn we genoodzaakt de triAMlon van zondag 17 september a.s. te moeten annuleren. Lees hier het PDF document, die als bijlage naar alle deelnemers is verstuurd.

Reden: de temperatuur van het zwembadwater daalt sneller dan gehoopt om een veilige triAMlon te kunnen laten starten in zwembad Jekerdal.
De huidige temperatuur van het zwemwater van krap 18 graden zal de komende 10 dagen verder gaan dalen, omdat zowel de nacht- als dagtemperatuur te laag zijn (tussen 10 en 17 graden) en de zon (vrijwel) niet zal gaan schijnen. Het zwembad van Jekerdal wordt enkel verwarmd door de zon en die helpt ons deze keer niet, in tegenstelling tot vorig jaar, toen de zon wel volop zijn best deed.

Misschien dat een enkeling bij een temperatuur van het zwemwater van 17-18 graden normaal gesproken nog het water in gaat, het gros van de zwemmers gaat bij temperaturen onder 19 graden niet meer vrijwillig het water in. Voor een triAMlon mogelijk wel, omdat je voor een wedstrijd je grenzen zou willen verleggen, maar onder de 18 graden is echt niet ”goed” meer. Voor de minder geoefende zwemmer is de kans op problemen reëel aanwezig en dat risico mogen we niet nemen.

Alternatieven om een andere wedstrijdvorm of locatie aan te bieden (duatlon, ander zwembad) zijn bekeken, maar het authentieke karakter van de minitriatlon van AM zou dan verloren gaan en dat is niet de bedoeling.

Het annuleren van deze triAMlon op zondag 17 september is een beslissing die in gezamenlijk overleg met bestuur van AM is genomen, omdat dit een AM clubevenement is en we de veiligheid van de GEHELE groep van deelnemers in ogenschouw moeten nemen. Adviseurs hebben ons verzekerd dat deze temperaturen echt te laag zijn om zo’n evenement veilig en verantwoord te organiseren.
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zo enthousiast zijn dat zij met deze temperaturen best zouden willen starten. Dat is een individueel gevoel, wij zijn verantwoordelijk voor de gehele groep van deelnemers.
Het enthousiasme dat we voelen onder alle deelnemers is aanstekelijk, dus iedereen zal flink teleurgesteld zijn, net zo als wij dat zijn als organisatie.

Hoe verder?
Iedereen heeft flink getraind, gebruik je huidige conditie om bijv. aan een ander evenement deel te nemen.
Wij zijn als organisatie zo goed getraind, dat we het draaiboek begin volgend jaar opnieuw uit de kast nemen om er alsnog een bijzonder evenement van te maken.
Er is geopperd om dit evenement in juni (onder voorbehoud!) alsnog te laten plaatsvinden. 
Meer informatie volgt.

Wij hopen dat jullie ermee akkoord gaan om het betaalde inschrijfgeld te parkeren bij AM, dat kun je dan gebruiken om bij de komende editie alsnog deel te nemen.
Natuurlijk heb je het recht om je geld terug te ontvangen, laat het dan weten.
Zou je bij de komende triAMlon alsnog verhinderd zijn, ontvang je natuurlijk het geld terug.

Wij hopen dat jullie je in deze beslissing kunnen vinden, wetende dat het om een clubevenement gaat voor een groep van deelnemers waar we de veiligheid voor moeten kunnen garanderen.

Organisatie Mini Triatlon AM “triAMlon”
mail: minitriatlon.maastricht@gmail.com

Delen met:
X