Nieuwsflits!

Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal gaat eigen sportpark beheren

Met ingang van het nieuwe seizoen draagt Maastricht Sport het beheer en de verhuur van Sportpark Jekerdal in goed overleg over aan Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal. Op woensdag 7 augustus ondertekenden beide partijen gezamenlijk het contract om dit te bevestigen. De nieuwe samenwerkingsvorm is een initiatief van de stichting zelf. Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal is de eerste en op dit moment ook enige vereniging die zelf het beheer gaat verzorgen. Het gaat in eerste instantie dan ook om een proef voor de duur van 2 jaar.

Verbetering sportklimaat

Kortere lijnen, snellere acties, meer ruimte voor eigen initiatieven en uiteindelijk wellicht een intensiever en gevarieerder gebruik van het sportpark. De stichting hoopt deze doelen middels eigen beheer te kunnen behalen. Als sportorganisatie met de missie om zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen, moedigt Maastricht Sport initiateven als deze vooral aan. Zeker wanneer dit het sportklimaat binnen de betreffende vereniging verbetert, de betrokkenheid van verenigingen en individuele sporters groter wordt en het leidt tot meer en nieuwe activiteiten binnen de sportverenigingen in Maastricht.

Gesprekspartner

Maastricht Sport en Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal blijven nauw samenwerken. De verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht zal op de achtergrond blijven meekijken en waar nodig aantreden als gesprekspartner. Tevens blijft Maastricht Sport het onderhoud op het sportpark verzorgen. De pilot wordt bovendien regelmatig tussentijds geëvalueerd om te zien of de beoogde doelstellingen van Jekerdal gehaald worden.

Maastricht Sport en Verenigingsondersteuning

Een van de kerntaken van Maastricht Sport is het aanbieden van activiteiten en begeleiding met als doel sportverenigingen vitaal te maken en te houden. Het uitgangspunt hierbij is dat sportverenigingen zelf willen investeren in het verbeteren van hun organisatie.

Delen met:
X