Nieuwsflits!

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Het DB heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond op 22 april van dit jaar, niet door te laten gaan en te verschuiven naar een nog nader te bepalen datum in het najaar. Deze ALV is gepland op woensdag 23 september, meer info volgt nog. Het concept jaarverslag en de jaarrekening over 2019, en de concept begroting 2020, alvast medio april zijn in een editie van Lopende Zaken naar de leden gestuurd.

Ontvang je geen Lopende Zaken? Dan staat er geen e-mailadres of een oud e-mailadres in het ledenbestand. Je kunt de aanpassing doorgeven aan de ledenadministratie via deze link.

Delen met:
X