Goed nieuws! We mogen weer trainen ……

Vanaf maandag 18 mei starten de trainingen voor volwassenen.

De trainingen voor volwassenen in baanatletiek, recreatief hardlopen en wandelsport gaan weer starten, in aangepaste vorm. Lees onderstaande regels en de genoemde protocollen zorgvuldig door, iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol. Alleen als we hier SAMEN goed mee omgaan, is het mogelijk om in deze corona-tijd veilig samen te trainen. Jouw verantwoordelijkheidsgevoel is ook een teken van respect voor je mede-clubgenoten!

Stap 2: herstart van trainingen voor volwassenen, in aangepaste vorm.

De trainingen voor volwassen leden gaan starten vanaf maandag 18 mei.
Een greep uit de belangrijkste aandachtspunten:

 • Groepen van max. 9 sporters en 1 trainer.
 • Aanmelden voor de trainingen is verplicht, vanwege het max. aantal sporters in een groep. (Aanmelden: meestal via de trainer).
 • Starten op alternatieve locaties, spreiding om drukte te voorkomen. 
 • De veiligheidsregels blijven van kracht: overal minimaal 1,5-2 meter afstand tot elkaar, handen wassen voor vertrek. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid, koorts of zieke gezinsleden met koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Kleedkamers, douches & toiletten zijn gesloten.
 • Na de training is er geen ruimte om na te praten en gaat iedereen weer zijns weegs.

Alle trainers zijn door de trainerscoördinatoren benaderd om de regels toe te lichten, de mogelijkheden van trainingen te bespreken en samen een praktische invulling te maken. .

PROTOCOLLEN
Op de website staat belangrijke informatie om alle afspraken voor een veilige trainings- omgeving te waarborgen, samen met elkaar. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol dat voor hem/haar van toepassing is.
Alle protocollen staan op de website bij elkaar op 1 pagina met meerdere tabs (per sportonderdeel), te bereiken via deze link. Deze pagina is ook te bereiken via de homepage, klik op de knop rechtsboven: “opstarten sportactiviteiten”.
Link naar enkele protocollen:

Recreatief hardlopen & wandelsport:

En:

Baanatletiek:

En een gemakkelijk overzicht voor alle atleten in pictogrammen.

 

De trainingen:

 • Voor trainers én sporters is dit een nieuwe setting waar we samen ervaring in moeten opdoen; iedereen heeft zijn/haar eigen gevoel bij deze nieuwe situatie.
 • Door de kleine groepen hebben we meer trainers nodig, daarom wordt nu eerst prioriteit gegeven aan het organiseren van de trainingen op maandag t/m donderdag.
 • We starten voor de doordeweekse trainingen buiten de atletiekbaan. We willen eerst ervaring opdoen en dan langzaam gaan ondervinden hoe we de verschillende groepen op de baan “Coronaproof” kunnen laten trainen.
 • Zaterdagtrainingen: de trainers zijn vrij om zelf te beslissen of er ook trainingen op zaterdag verzorgd worden. Een aantal trainers heeft er voor gekozen dit iets later op te starten. Ook hier is het van groot belang dat er spreiding wordt toegepast van de startlocaties. In geen geval zal er worden gestart vanaf de atletiekbaan.
 • Per trainingsgroep zal de trainer met de deelnemers communiceren over de wijze van herstarten, inclusief de alternatieve startlocatie en de wijze van aanmelden.
 • Een document met de “alternatieve” startlocaties voor de loop- en wandelgroepen vind je via de link naar de pagina met protocollen, hardlopen en wandelsport. In dit document staat ook het e-mailadres van de trainer: aanmelden is verplicht voor iedere training op de wijze die de trainer met je afspreekt!
 • Train je niet in een vaste groep of is er geen contact met je opgenomen, neem dan zelf contact op met de trainer bij wie je zou willen trainen (zie ’t vorige punt).
 • We zullen met de trainers evalueren hoe alles in deze nieuwe fase verlopen is en waar nodig aanpassingen te doen.

Een nieuwe fase, die voor iedereen spannend is. Er wordt met argusogen gekeken hoe dit zich zal ontwikkelen. Het niet naleven van de voorschriften en vooral m.b.t. de 1,5 meter maatregel kan snel leiden tot een boete van 390 euro voor iedereen in de groep. Deze overtreding is een strafbaar feit en leidt voor de betrokkenen tot een strafblad. Boetes zijn voor eigen rekening en kunnen in geen geval worden gedeclareerd bij de vereniging. 

Ondanks de vele maatregelen en afspraken: veel plezier tijdens de trainingen!
Aarzel niet om zelf contact op te nemen met een trainer of de corona-commissie als je iets te vragen hebt of iets niet duidelijk is.

De corona-commissie van AM
Danny, Jacques, Tejo, Ben, Wilbert, Marion, Hugo, Carla

Delen met: