Nieuwsflits!

Blijf volhouden en respecteer de maatregelen!!!!

Wat waren we blij, toen de coronamaatregelen versoepeld werden: we weer konden gaan sporten en ook dat we uiteindelijk weer bij elkaar konden komen in ons sportcafé en op het terras!

Wat dat laatste betreft: het was niet alleen een heropening, maar ook een kennismaking met de nieuwe beheerder Herbert Olthoff. Een nieuwe beheerder bouwt door op wat zijn voorganger heeft achter gelaten en voegt nieuwe dingen toe. We zijn blij om te horen dat de kennismaking goed bevallen is. Iedereen is benieuwd
naar wat er nog verder op dit gebied staat te gebeuren.

Het zal niemand verbazen dat de financiële positie van het sportcafé, ondanks de ontvangen overheidssteun, verre van riant is. Geen inkomsten, maar wel doorlopende kosten. Daarom kwam de heropening ook wat dat betreft net op tijd. Dat is ook de reden, waarom we extra alert de berichtgeving rondom Covid-19 volgen en ook wat ongerust zijn over een eventuele nieuwe, al dan niet plaatselijke, lock-down. Ons sportcafé is ook echt van ons allemaal. Als het café goed draait zijn de baten voor de betrokken verenigingen en als dat niet het geval is, dan betalen de verenigingen voor het tekort.

Daarom willen we iedereen vragen de regels zoals die eerder zijn gecommuniceerd en ook in het sportcafé zijn te lezen, na te komen. Handel in de geest waarvoor deze regels bedoeld zijn.

We begrijpen heel goed dat we allemaal de beperkingen zat zijn en dat we ons allemaal weer vrijer willen kunnen bewegen, maar we willen ook niet terug naar de situatie in de eerste maanden van de Coronacrisis. Ook willen we boetes en sluiting van het sportcafé voorkomen. Velen hebben direct of indirect kunnen ervaren wat de impact van het virus is geweest op degenen die ernstig ziek zijn geworden of die te maken hebben gehad met het overlijden van dierbaren. Ook weten we wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige isolatie van mensen om zo verdere besmetting te voorkomen. Nu we horen van besmettingen die leiden tot ziekte ook van jongere mensen, willen we extra alert zijn. In dat verband willen we ook graag dat we de handhaving van de regels als een gezamenlijke verantwoordelijk  zien. Spreek elkaar erop aan en doe dat op een soepele en begripvolle wijze. We weten echt wel wat er speelt, maar soms moeten we geholpen worden er ook naar te handelen. We zien dit niet alleen als iets waar de beheerder en de betrokken vrijwilligers voor moeten zorgen.

Het is immers het café van ons allen.

Er is veel discussie over deze en andere regels en maatregelen. Ook wij snappen ze niet allemaal, maar we vinden een situatie waarbij iedereen zijn eigen regels, normen en waarden hanteert bij het sporten en samenzijn op ons fantastische sportpark ook niet verstandig. In de hoop dat we gezonde en succesvolle start kunnen maken in het nieuwe seizoen, groeten wij jullie
allemaal.

Emile Slijpen (voorzitter SCJ), Danny Zonneveld (voorzitter AM), Rosita Paone (secretaris bestuur Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal) en Yvon Prince (voorzitter bestuur Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal).

Maastricht, 28 juli 2020

Delen met:
X