‘Toch neet de lèste’ … zoektocht naar nieuwe organisatoren estafette

Tijdens en na de estafettes werden regelmatig vragen gesteld of er in de toekomst nog een estafette georganiseerd zou worden. In 2020 zou het ‘Toch neet de lèste’ zijn?  De volgende estafette zou september 2024 kunnen zijn? Dan is Nederland 80 jaar bevrijd.

 

Wij als organistoren van de estafettes (Nico Bonfrere, Jef Veugen, Hans Wemmers en Jacques Peters) zijn een drietal jaren voor de 2019 estafette gestart met de voorbereidingen, en dat was niet te vroeg! De organisatoren hadden recent, het mocht toen met vier personen op 1,5 meter, een nabespreking over de estafettes van 2014, 2015, 2019 en 2020. Onze doelstellingen, de estafettetradities van AV’34 door Atletiek Maastricht te continueren, zijn vervuld en weer in ere hersteld :

 

  1. We wilden een vervolg geven aan de zo genoemde lèste en vijftiende estafette van 1994 en nog een zestiende Normandië estafette in 2019 organiseren, waarbij ook een zestiende (de Europese) vlag in het stadhuis van Maastricht zou worden opgehangen. Dat lukte met de noodzakelijke ondersteuning, van Pierre Geelen, Peter Schambergen en Jo Weijnen en ook de onvolprezen ondersteunende functionarissen tijdens de estafette en onze atleten. We zijn er nog trots op. Ook financieel werd de estafette mogelijk gemaakt door de provincie Limburg, de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten.

  2. In 2014 en 2015 hebben we ‘proefgedraaid’ en geleerd dat we zoveel mogelijk de regie in eigen handen moeten houden en afspraken met o.a. overheden goed vast leggen. En dan kom je nog regelmatig in de vervolgestafettes voor verassingen te staan.

  3. De Corona-estafettes van dit voorjaar waren onvergetelijk!

 De organisatoren zijn van mening dat nu andere AM-ers aan zet zijn om de organisatie van de estafettetraditie voort te zetten en niet meer lang te wachten met de voorbereiding. Wordt het weer een Normandië estafette, een nationale estafette, of zijn er ander opties?

 

We doen een oproep aan jullie als ‘ervaringsdeskundigen’ van de recente estafettes, zowel lopers als ondersteuners, om met de voormalige organisatoren hun ervaring met jullie te delen, documenten ter beschikking te stellen zoals het Plan van Aanpak, doelstellingen, draaiboeken voor en tijdens de estafettes, vervoer, veiligheid etc. etc. Na ons gezamenlijk overleg kunnen jullie beslissen of je wilt en kunt deelnemen in de nieuwe organisatie. Om misverstanden te voorkomen, dit is geen aanmelding voor deelname maar het is een zoektocht naar nieuwe organisatoren.

 

Een probleem is op dit moment  dat we niet met veel personen bij elkaar mogen komen. Het voorstel is:

 

  1. Als je denkt een rol te kunnen vervullen in de organisatie dan kun je je aanmelden via de mail: secretaris@atletiekmaastricht.nl  Einddatum aanmelding voor 15 december 2020. 
  1. Vervolgens zullen we bekijken hoe we onze informatiebijeenkomsten nader invullen, met kleine groepjes of via de digitale wereld.  

Nico Bonfrere

Jef Veugen

Hans Wemmers

Jacques Peters

 

Delen met: