Nieuwsflits!

Manifest Sportpark Jekerdal

Op 26 mei 2021 konden de voorzitters van Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal, Kimbria Racketclub, Sportclub Jekerdal en Atletiek Maastricht coronaproef bij elkaar komen om de handtekening te zetten onder het Manifest Sportpark Jekerdal.

In dit Manifest onderschrijven de clubs de gezamenlijke ambitie om toe te werken naar een open sportpark voor zowel georganiseerde als niet georganiseerde sportliefhebbers. Een park dat kiest voor inclusief sporten, waar mensen uit alle geledingen van de bevolking kunnen werken aan hun gezondheid en structuur kunnen vinden in het beoefenen van sport. Een sportpark dat zich wil richten op het aanbieden van een sport- en ontdek-omgeving voor de jeugd op de basisscholen. Een sportpark dat op deze wijze een bijdrage wil leveren aan een positief en uitdagend sportklimaat in de stad en die een ruime keuze aan sport- en beweegmogelijkheden aanbiedt aan haar inwoners om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl.

Deze uitgesproken ambitie ligt ook geheel in lijn met het door Maastricht afgesloten Sportakkoord.

Delen met:
X