Clubfeest AM

Beste AM’ers,

Toen in het voorjaar de coronamaatregelen met grote snelheid werden afgeschaald, leek de tijd rijp om plannen te maken voor een feestelijke viering van een terugkeer naar het nieuwe normaal. We gingen als bestuur in overleg met de activiteitencommissie om te kijken op welke wijze we daar invulling aan zouden kunnen geven.

We worden echter elke keer opnieuw ingehaald door de realiteit. We zijn er nog niet en oplopende besmettingen met daarop volgend strengere maatregelen gooien weer roet in het eten. Dat blijft een te onzekere basis om een groots opgezette feestelijke activiteit op te organiseren. Afgezien daarvan willen we onze leden niet in een positie brengen om een keuze te moeten maken of ze zich wel of niet senang genoeg voelen om daar aan deel te nemen. Ons plan om 25 september een feestelijke activiteit te organiseren hebben we daarom in overleg met de activiteitencommissie toch nog maar even uitgesteld.

Laten we eerst onze pijlen richten op een gezonde uitvoering van de trainingen, het op peil brengen van de conditie van onze leden en van onze vereniging. Want we hebben allemaal, zowel persoonlijk en als vereniging, ingeboet aan vitaliteit. Met inzet en positivisme kunnen we daar gezamenlijk al veel in bereiken. Laten we zorgen dat we gezond de winter doorkomen en dan hopen we in het voorjaar groots te kunnen uitpakken met een feest. Met de activiteitencommissie hebben we wel afgesproken dat er dit najaar, binnen de mogelijkheden, aandacht zal zijn voor de winterse feestelijkheden rondom Sinterklaas, Kerst en Oud &Nieuw. Een vol sportcafé met beslagen ramen en bezwete lijven zal daar waarschijnlijk nog niet in passen, maar we hebben alle vertrouwen dat de activiteitencommissie daar een mouw aan weet te passen.

Blijf fit!
Sportieve groet, Bestuur AM
Danny Zonneveld, voorzitter AM

Delen met: