Aanmelden vrijwilligersfeest AM

Voornaam*
Achternaam*
E-mail*

Betalingsgegevens

We vragen een bijdrage van €5,- per persoon. Deze bijdrage graag uiterlijk 15 november overmaken op onderstaande rekening o.v.v. "Je naam + vrijwilligersfeest AM 18 november 2022"

Rekeninghouder: Atletiek Maastricht
NL60 RABO 0362 0028 78

Delen met: