Afspraken declareren trainingen

Versie april 2023

Hier kun je de afspraken vinden die we gezamenlijk gemaakt hebben over de manier van declareren (per kwartaal) van verzorgde trainingen.

Uitgangspunt daarbij is dat de trainers zelf verantwoordelijk zijn voor de declaraties die zij indienen.

 • De trainers houden zelf bij wanneer zij een training verzorgen.
 • De trainers kunnen 4 x per jaar een (verzamel)declaratie indienen, door per maand het aantal trainingen door te geven die zij hebben verzorgd.
 • Dit moet gebeuren binnen 1 maand na het verstrijken van een kwartaal:
  Q1: Januari t/m maart: declareren mogelijk in de maand april;
  Q2: April t/m juni: declareren mogelijk in de maand juli;
  Q3: Juli t/m september: declareren mogelijk in de maand oktober;
  Q4: Oktober t/m december: declareren mogelijk in de maand januari.
 • Declaraties die ná de genoemde maand worden ingediend, blijven buiten behandeling.
 • Declaraties sturen in de genoemde maand naar declaratietrainers@atletiekmaastricht.nl met vermelding van naam en het aantal verzorgde trainingen per maand.
 • Aan het einde van de genoemde maand stuurt de coördinator de declaraties door naar de penningmeester.
 • Rechtstreeks naar de penningmeester gestuurde declaraties worden niet in behandeling genomen.
 • De penningmeester verzorgt het betalen van de declaraties.
Delen met: