Afspraken omtrent gedrag

We hanteren:

  • Gedragscode “Gewenst gedrag voor sporters”. Link
  • Gedragscode “Gewenst gedrag voor begeleiders in de sport: trainers, ouders en verzorgers”. Link
  • Protocol Preventie grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Link volgt
Delen met: