Algemene Ledenvergadering, woensdag 23 maart 2022

Graag nodigen we alle AM-leden uit voor de ALV van 2022, op woensdagavond 23 maart vanaf 19.45 uur. 
De locatie wordt na 14 maart bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Het avondprogramma is samengesteld uit 2 delen: 

 • 19.45-20.30 uur: Informatie over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en toelichting op en besluitvorming over de statutenwijziging. 
 • 20.30-22.00 uur: Reguliere ALV, met daarin o.a. verantwoording door het bestuur over het afgelopen jaar, verslag kascontrolecommissie, begroting 2022.

AANMELDEN is verplicht vóór 14 maart, via deze link of de link in het mailbericht.
Hier kun je ook vragen en opmerkingen over onderstaande documenten naar toe mailen. 

De documenten die je ter voorbereiding op de ALV kunt doornemen:

 • Agenda ALV 23 maart 2022, link
 • Wijzigingen Statuten m.b.t. WBTR, link
  • en overige wijzigingen, link
  • Huidige statuten van AM, link
 • Jaarrekening 2021 en Begroting 2022, met toelichting, link
 • Jaarverslag AM 2021-2022, link
 • Notulen van de ALV, april 2021, link
 • Verslag van de kascommissie over 2021, link

Laat je mening en stem horen en zorg dat je er bij bent!

Vriendelijke groeten, het bestuur,
Danny Zonneveld, voorzitter AM.

Delen met: