Bestuur

Atletiek Maastricht, het bestuur 

De organisatie is gebaat bij duidelijkheid: wie is nu waarvoor verantwoordelijk, heeft welke taken (en is daarop aanspreekbaar) en krijgt de daarbij behorende bevoegdheden? Daarnaast is het belangrijk om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, zodat snel en effectief handelen mogelijk is en om vrijwilligers in de diverse geledingen en commissies zoveel mogelijk te betrekken en besliskracht te geven.

Daarbij gaat het niet alleen om het ‘primaire proces’, de atletiek, maar ook over alle ondersteunende activiteiten en niet te vergeten, de activiteiten die georganiseerd worden om ‘te verenigen’. Klik hieronder om meer te lezen over het bestuur, de taken en de aanspreekpunten:

Het bestuur

Het Algemeen Bestuur houdt zich vooral bezig met de grote lijnen.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk de voorbereiding van het beleid en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Delen met: