Nieuwsflits!

Bestuur

Atletiek Maastricht, het bestuur 

De organisatie is gebaat bij duidelijkheid: wie is nu waarvoor verantwoordelijk, heeft welke taken (en is daarop aanspreekbaar) en krijgt daarvoor welke bevoegdheden. Daarnaast is het om snel en effectief te handelen en om vrijwilligers in de diverse geledingen en commissies zoveel mogelijk te betrekken en besliskracht te geven, belangrijk om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Daarbij gaat het niet alleen om het ‘primaire proces’, de atletiek, maar ook over alle ondersteunende activiteiten, en niet te vergeten, de activiteiten die georganiseerd worden om ‘te verenigen’. Klik hieronder om meer te lezen over het bestuur, de taken en aanspreekpunten:

 

Het bestuur

Het Algemeen Bestuur houdt zich vooral bezig met de grote lijnen.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk de voorbereiding van het beleid en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Delen met:
X