Organisatie

Nieuwe bestuursstructuur per 1 januari 2020

Het bestuur van Atletiek Maastricht heeft besloten om de organisatie te stroomlijnen. De organisatie is gebaat bij duidelijkheid: wie is nu waarvoor verantwoordelijk, heeft welke taken (en is daarop aanspreekbaar) en krijgt daarvoor welke bevoegdheden? Daarnaast is het om snel en effectief te handelen, belangrijk om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Daarmee willen we vrijwilligers in de diverse geledingen en commissies zoveel mogelijk betrekken en besliskracht te geven.
Daarbij gaat het niet alleen om de atletiek, het hardlopen of het wandelen, maar ook over alle ondersteunende activiteiten, en niet te vergeten, de activiteiten die georganiseerd worden om ‘te verenigen’.

Vanaf 2020 worden de leden van het Algemeen Bestuur (AB) niet langer op persoonlijke titel gekozen. Ze zijn dan lid van het AB omdat ze voorzitter of coördinator zijn van een commissie in de vereniging.
Zij vertegenwoordigen hun commissie in het bestuur en zijn voor de leden van de vereniging èn voor mensen en organisaties van buiten AM aanspreekpunt voor de taken van die commissie. Elke commissie heeft haar eigen budget en is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van haar taken.
Het AB komt vanaf 2020 minder frequent bij een (éenmaal per 3 maanden i.p.v. per 6 weken) en houdt zich vooral bezig met de grote lijnen.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk de voorbereiding van het beleid, en  voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Het organogram van de nieuwe organisatiestructuur vindt u hier.

Een overzicht van de diverse commissies, hun taken, verantwoordelijkheden en contactgegevens kunt u hier vinden.

Klik hier voor de door het AB vastgestelde nota over de nieuwe bestuursstructuur.

 

 

Delen met: