Blog bevrijdingsestafette dinsdag 17 september 2019

Overdracht bevrijdingsvuur aan AVON, 17 september 2019          


De organisatie van de bevrijdingsestafette kreeg een telefoontje van de gemeente Heerlen m.n. de vertegenwoordiger de heer Palmen met de vraag of onze zustervereniging AVON  Heerlen het bevrijdingsvuur kon komen ophalen.  

Uiteraard hebben we onmiddellijk toegezegd. De gemeente Maastricht had er ook geen probleem mee om de vuurschaal ter beschikking te stellen.

Het vuur, ter herinnering aan de offers in de 2e wereldoorlog en als symbool van de vrijheid willen wij graag doorgeven. In ons overleg met de zgn. 3 overheden werd dit regelmatig  besproken maar  definitieve afspraken werden niet gemaakt. We waren enthousiast dat AVON naar Jekerdal kwam om het vuur op te halen. Wij zijn overtuigd dat we een goed besluit hebben genomen  

Wandelaars, de loopgroep van Joep, supporters en enkele deelnemers aan de estafette,  gezamenlijk met enkele atleten van AVON hebben er een korte plechtigheid van gemaakt. De heer Palmen was ons zeer dankbaar en AVON heeft op waardige wijze het vuur in ontvangst genomen.

Namens de werkgroep bevrijdingsestafette

Jacques Peters  

Lees verder bij donderdag 12 december


Delen met: