Commissies

Atletiek Maastricht, de commissies

De organisatie is gebaat bij duidelijkheid: wie is nu waarvoor verantwoordelijk, heeft welke taken (en is daarop aanspreekbaar) en krijgt daarvoor welke bevoegdheden. Daarnaast is het om snel en effectief te handelen en om vrijwilligers in de diverse geledingen en commissies zoveel mogelijk te betrekken en besliskracht te geven, belangrijk om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Daarbij gaat het niet alleen om het ‘primaire proces’, de atletiek, maar ook over alle ondersteunende activiteiten, en niet te vergeten, de activiteiten die georganiseerd worden om ‘te verenigen’. Klik hieronder om meer te lezen over iedere commissie, taken en aanspreekpunten:

De commissies

Delen met: