Nieuwsflits!

Declaraties

Declaratieformulier indienen?

 • Alleen digitaal ingevulde formulieren (dus niet handgeschreven) 
 • Een handtekening is niet nodig, dus je kunt het gewoon als excel of pdf bestand meesturen
 • Bijbehorende bonnetjes mag je ook digitaal meesturen, bij voorkeur ingescand en bijgevoegd als pdf
 • Slechte kwalitiet foto’s van bonnetjes/ facturen (te donker of onscherp) worden niet geaccepteerd
 • Lever het ingevulde formulier in per post of via email :
  Post :  Atletiek Maastricht t.a.v. penningmeester, Postbus 2086; 6201 CD Maastricht
  Mail :  penningmeester@atletiekmaastricht.nl  

Declaratie Formulier Invulinstructie 

 • Inlevertermijn
  We verzoeken je om declaraties en facturen maandelijks binnen twee weken na de maand waarin de kosten gemaakt zijn, in te leveren.
  De inlevertermijn van declaraties en facturen over het voorgaand jaar eindigt op 1 februari van het daarop volgende jaar.
   
 • Nieuw declaratiesysteem trainers
  Momenteel wordt er aan een nieuw declaratiesysteem gewerkt voor het declareren van trainingen.
  De coördinatoren zullen het nieuwe systeem op korte termijn kenbaar maken aan de trainers.
  Het is niet meer mogelijk trainingen te declareren via een declaratieformulier, deze worden ook niet meer geaccepteerd door de penningmeester.

Downloads

 • declaratieformulier algemeen
 • declaratieformulier algemeen (oudere office versies)
 • declaratieformulier looptrainers
 • declaratieformulier looptrainers (oudere office versies)
 • declaratieformulier baantrainers
 • declaratieformulier baantrainers (oudere office versies)
 • declaratieformulier wandeltrainers
 • declaratieformulier wandeltrainers (oudere office versies)
Delen met:
X