Declaraties

Een declaratie indienen?

 • Om misverstanden te voorkomen: vraag eerst na of je de betreffende uitgave mag doen, vóórdat je geld gaat uitgeven; raadpleeg hiervoor naast de vastgestelde begroting ook de procuratieregeling (link). Informeer bij twijfel bij de penningmeester.
 • Vul het declaratieformulier volledig in;
  • Digitaal ingevulde formulieren (dus niet handgeschreven) .
  • Een handtekening is niet nodig, je kunt het excel of pdf bestand mailen.
 • Scan de aankoopbewijzen of inschrijfformulier met betalingsbewijs (cursus etc) en voeg bij als pdf;
  • Slechte kwaliteit foto’s van bonnetjes/ facturen (te donker of onscherp) worden niet geaccepteerd.
 • Stuur het declaratieformulier samen met aankoopbewijzen e/o facturen naar degene die volgens de procuratieregeling jouw declaratie moet goedkeuren; deze zal dan de declaratie na goedkeuring doorsturen naar de penningmeester.
 • Bij declaratie voor een trainersopleiding of -cursus:
  • stuur je digitale deelnamebewijs mee
  • stuur je declaratie naar de penningmeester met een cc naar de trainerscoördinator. De trainerscoördinator zal eerst goedkeuring geven, alvorens tot uitbetaling overgegaan kan worden.

 

Inlevertermijn

 • We verzoeken je om declaraties en facturen maandelijks binnen twee weken na de maand waarin de kosten gemaakt zijn, in te leveren.
 • Je wordt geacht kosten voor trainerscursussen en -workshops eerst zelf te betalen; declaraties van deze kosten kunnen pas ingediend worden ná deelname.
 • De inlevertermijn van declaraties en facturen over het voorgaande jaar eindigt op 1 februari van het daarop volgende jaar.
   

Downloads

Delen met: