Deelnemersinformatie trainersdag

Op zaterdag 11 maart 2023 de eerste Regionale trainersdag! Tot nu toe hebben 75 trainers uit Limburg en Zuidoost-Brabant zich aangemeld voor deze trainersdag die plaatsvindt in Maastricht. Twaalf workshopleiders verzorgen 18 workshops voor baanatletiek-, loop- en wandeltrainers. Dit wordt georganiseerd door Atletiek Maastricht, met een financiële ondersteuning van Limburg Athletics +.

We ontvangen jullie vanaf 11.30 uur achter ons sportcafé, onder een overkapping. Alles vindt buiten plaats, houd daar rekening mee met je kledingkeuze. De gezamenlijke afsluiting na de 3de workshopronde (16.45 uur) is binnen in ons sportcafé. 

Aanmelden, ontvangst & lunch
Bij aankomst wordt je aanwezigheid/deelname geregistreerd d.m.v. het plaatsen van je handtekening op een lijst, zodat we je na afloop een bevestigingsmail voor deelname kunnen sturen. Voor trainers met een licentie kunnen we met deze handtekening de 3 licentiepunten bij de AU of KWbN laten bijschrijven. Geen handtekening is géén licentiepunten. Er staat voor alle deelnemers een broodjeslunch, koffie & thee klaar en om 12.05 uur gaan we van start. Parkeren is lastig in de omgeving, dus vertrek op tijd van huis om bij de start aanwezig te zijn!

Er zijn 2 kleedkamers beschikbaar en er zijn veel deelnemers: kom bij voorkeur al in je sportkleding  (met clublogo!) naar deze trainersdag en laat je waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Workshops
Iedere workshop duurt 75 minuten, de verzamelplaatsen per workshop staan met borden aangegeven. De meeste workshops vinden plaats op en rond de atletiekbaan, 2 workshops gaan het buitengebied in (plattegrond). In de bevestigingsmail die je direct na inschrijving hebt ontvangen, staan de 3 workshops vermeld waarvoor je je hebt aangemeld, neem deze mee. Alle workshops vinden plaats in kleinere groepen (10 tot 20 deelnemers), met veel interactie en een actieve bijdrage van de deelnemers. Een aantal workshopleiders hebben in hun workshop-beschrijving gevraagd om een kleine voorbereiding, doe dit dan ook! De workshopbeschrijvingen kun je lezen via deze link en dan klikken op de workshop van jouw keuze, daar zie je ook de verzamellocatie per workshop vermeld staan.

Adres & parkeren

 • Atletiek Maastricht, Mergelweg 130, Maastricht
 • Parkeren is beperkt in de nabije omgeving en helaas overal tegen betaling. (link)
 • Een grote parkeerplaats met een verlaagd tarief: “Oog van Sint Pieter” (link); navigeer op Luikerweg 71. Vanaf hier loop je in ± 10 minuten naar ons sportterrein; dus kom op tijd.

Dagindeling

 • 11.30 uur: Ontvangst, aanmelden, lunch
 • 12.05 uur: Opening door de voorzitter van AM
 • 12.15 uur: Start van workshopronde 1
 • 13.30 uur: Wisselpauze, koffie/thee
 • 13.50 uur: Start van workshopronde 2
 • 15.05 uur: Wisselpauze, koffie/thee
 • 15.25 uur:  Start van workshopronde 3
 • 16.40 uur: Einde workshops
 • 16.45 uur: Gezellig samenzijn in het sportcafé
 • 17.30 uur: Afsluiting (opruimen…)

Er worden op deze dag (overzicht)foto’s gemaakt voor eigen gebruik en voor Limburg Athletics+. Wil je niet op beeld, probeer dit zelf dan te voorkomen. 

Contactgegevens/ calamiteiten

 • Heb je een vraag? Stuur een mail.
 • EHBO is aanwezig, incl. een calamiteitenplan. In het geval van bijzondere weersomstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn deze trainersdag te annuleren en zorgen dan voor een passende oplossing.
 • Telefoonnummers in geval van nood:
  • Carla: 06-39 415 402
  • Hugo: 06-19 71 48 30‬

Aansprakelijkheid

 • Atletiek Maastricht wijst er als organisator van de Regionale Trainersdag in Maastricht op dat de deelnemers aan deze workshops op eigen verantwoordelijkheid deelnemen. Dit houdt dus in dat deelname aan de trainersdag geheel voor eigen risico is.
 • Als organisator van deze trainersdag aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na de workshops in zijn bezit heeft. Op het moment dat men zich als deelnemer inschrijft voor de trainersdag gaat u hiermee akkoord.
 • Deelnemers aan deze trainersdag dienen zelf (voorzorgs)maatregelen te nemen aangaande lichamelijke conditie, training, voeding en drank, schoeisel en kleding om deel te kunnen nemen aan de aangemelde workshops. Bij twijfel over uw gezondheid/ lichamelijke conditie, raadpleeg voorafgaand altijd een arts.
 • Deelnemers respecteren de omgeving en de natuur. Zij blijven in natuurgebied op de paden en zij laten geen afval achter.
 • De organisatie is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij aanbrengt aan eigendommen van derden.
 • Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de trainersdag leiden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Wij kijken uit naar een leuke en leerzame (mid)dag!
Carla Arts, Ben Callemeijn, Marion Hoefkens, Wilbert Huls, Hugo Wilhelmus

Delen met: