Inzet Hub Tummers

Trainersinzet

Als trainer is Hub beschikbaar voor:

  • Talenten op de (middel) lange afstanden. De talenten mogen daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding, individuele trainingsschema’s, coaching, begeleiding naar wedstrijden en trainingskampen.
  • Potentiële talenten. Observatie van mogelijkheden, stellen van doelen en daarop aangepast trainingsschema. Wekelijks contact voor beoordeling van progressie.
  • Ambitieuze atleten. Leden die zich een bepaald doel voor ogen hebben gesteld kunnen een aanspraak doen op de kennis en kunde van Hub. Hij kan hen van advies dienen en behulpzaam zijn bij het opstellen van een op de atleet toegesneden trainingsschema.

Kennis delen en kennisoverdracht

In het kader van kennis delen en kennis overdragen zal Hub de volgende activiteiten verrichten:

Trainersdag.
Jaarlijks te organiseren trainersdag met relevante invulling van kennissessies en workshops in combinatie met een recreatief gedeelte.

Workshops
Twee maal per jaar een workshop over een specifiek onderwerp. 1 maal specifiek voor trainers en 1 maal voor leden. Onderwerpen kunnen zijn: trainingsopbouw, opstellen van trainingsschema, voeding, loopscholing, looptechniek etc.

Loopschema’s
Opstellen van trainingsschema’s voor het lopen van bepaalde afstanden in bepaalde streeftijd welke voor de leden beschikbaar worden gesteld op de website.

Advies
Hub is beschikbaar en staat open voor het geven van advies aan trainers. Dit kan gevraagd en ongevraagd

Samenwerking
Hub zal actief meewerken aan het tot stand brengen van samenwerking met de opleiding van de jeugd. Enerzijds kan dat door overleg/ discussie/ en delen van inzichten. Anderzijds ook door inspiratie van de jeugd door het organiseren van clinics met de talenten.

De aanspraak op de tijdsbesteding van Hub gaat hiermee veel verder dan van een vrijwilliger verwacht mag worden. Het spreekt dan ook voor zich dat wij Hub hiervoor een passende vergoeding bieden.

Delen met: