Privacy binnen Atletiek Maastricht

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken: het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Atletiek Maastricht verwerkt persoonsgegevens van haar leden, maar ook bv. van deelnemers aan wedstrijden. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet als lid of als deelnemer aan onze activiteiten inschrijven. Regelmatig worden er foto’s gemaakt tijdens evenementen en wedstrijden. Als u niet in beeld gebracht zou willen worden, of uw foto niet op onze website of facebook geplaatst zou willen hebben, kunt u dit kenbaar maken via deze link.

Om te voldoen aan de nieuwe wet hebben wij waar nodig onze werkwijze aangepast, en procedures opgesteld en vastgelegd in een Handboek Privacy. Dit handboek bevat onder meer onze Privacy-verklaring. Ook laat het handboek zien hoe wij met uw gegevens omgaan en deze beveiligen, onder meer doordat wij van sleutelfiguren vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Met een aantal organisaties, zoals de Atletiekunie, wisselen we gegevens uit omdat leden van Atletiek Maastricht daar automatisch lid van worden (voor wandelaars daarnaast ook de wandelbond). Ook hebben wij een overeenkomst met Inschrijven.nl die voor ons de inschrijving voor diverse activiteiten regelt.

Tijdens de Algemene LedenVergadering van Atletiek Maastricht op 21 november 2018 zijn een aantal besluiten genomen rondom de omgang met persoonsgegevens. De tijdens deze vergadering gegeven presentatie vindt u hier.

Mocht u aan de hand van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die via email stellen aan: privacy@atletiekmaastricht.nl

Delen met: