Procedure financiële bijdrage vervoer naar loop- en wandelevenementen

Atletiek Maastricht vindt het belangrijk dat leden actief zijn en wil het meedoen aan loop- en wandelevenementen stimuleren.

Voor de jeugd wordt dit georganiseerd door deelname aan wedstrijden en competitie waarbij de vervoerskosten door de vereniging worden gedragen. De Talenten en Toppers hebben in hun toelage een bedrag beschikbaar voor reiskosten naar wedstrijden.

Voor de recreanten bestaat er de mogelijkheid om een bijdrage te vragen aan het bestuur voor gezamenlijk vervoer per bus. Hiervoor zijn een aantal spelregels van belang:

  • De aanvraag wordt ruim (tenminste 2 maanden) van tevoren ingediend bij het bestuur. Dit kan door een mail te sturen aan de secretaris op het mailadres secretaris@atletiekmaastricht.nl. In de aanvraag wordt duidelijk aangegeven welk loop- of wandelevenement dit betreft en op welke wijze zal worden voldaan aan de overige voorwaarden zoals hierna genoemd. Verder wordt gemotiveerd aangegeven welke bijdrage per deelnemer wordt gevraagd. Het dagelijks bestuur beoordeelt de aanvraag en geeft binnen 2 weken uitsluitsel.
  • Het loop- of wandelevenement vindt plaats op een afstand van meer dan 40 km van Sportpark Jekerdal.
  • Deelname aan het loop- of wandelevenement is voor alle leden van AM toegankelijk en inschrijving is openbaar dus niet voor besloten groepen. Leden worden op de mogelijkheid tot inschrijving attent gemaakt langs de gebruikelijke kanalen (website, facebook, lichtkrant, mond op mond)
  • Er is sprake van een actieve participatie van tenminste 40 leden van Atletiek Maastricht
  • Atleten & wandelaars zijn verplicht om aan de wedstrijd deel te nemen in een Atletiek Maastricht loopshirt, dit hoeft geen officieel wedstrijdshirt te zijn.
  • De bijdrage bedraagt maximaal 5 euro per deelnemend lid met een maximum van 250 euro per evenement. Voor meereizende toeschouwers wordt geen bijdrage gegeven. De hoogte van de bijdrage per lid wordt mede beoordeeld aan de hand van de hoogte van het inschrijfgeld voor het betreffende evenement.

Op jaarbasis (kalenderjaar) stelt het bestuur een bedrag van 1.500 euro beschikbaar. Het wordt dus aangeraden de aanvraag tijdig in te dienen.

Delen met: