Nieuwsflits!

Samen Leren Hardlopen 2020

warming_up_3

Samen-leren-hardlopen is de naam van de loopcursus voor beginnende hardlopers die Atletiek Maastricht organiseert, de opvolger van het welbekende Start-to-run.

Zaterdag 21 maart aanstaande start een nieuwe cursus “Samen-leren-hardlopen”. Het programma is bedoeld voor mensen zonder of met heel weinig loopervaring. Ook mensen die opnieuw willen starten na een blessure kunnen meedoen. Het programma bestaat uit een startcursus en een vervolgcursus. De startcursus duurt 12 weken; je bent dan in staat om 30 minuten aaneengesloten hard te lopen. Voor deze cursus betaal je € 25,00. Je hebt dan een kortlopend lidmaatschap bij Atletiek Maastricht, krijgt twee trainingen per week (dinsdagavond en zaterdagochtend) en bent verzekerd. De vervolgcursus duurt 10 weken; je bent dan in staat om 60 minuten aaneengesloten hard te lopen. Je wordt lid van Atletiek Maastricht.

De “her-intreders
Als je lid bent van Atletiek Maastricht en bijvoorbeeld door ziekte of blessures een tijdje afwezig geweest, dan is “Samen-leren-hardlopen” een mooie gelegenheid om weer te starten. We willen wel dat je je opgeeft via het onderstaande aanmeldformulier. Je betaalt uiteraard geen cursuskosten.

Krachttraining
Hardlopen is op zich een blessuregevoelige sport. De trainers begeleiden de deelnemers door middel van kracht- en coördinatie oefeningen in combinatie met de reguliere hardlooptraining. We willen (snelle) uitval voorkomen, kans op blessures verminderen en plezier in het hardlopen vergroten.

Betalen en inschrijfformulier
Je inschrijving is pas definitief als wij het inschrijfgeld hebben ontvangen. Maak hiervoor het bedrag van €25,- over op onderstaande rekening o.v.v. “Je naam + inschrijving Samen Leren Hardlopen maart 2020”

Rekeninghouder: Atletiek Maastricht
IBAN: NL87 SNSB 0963 5182 16

Meer informatie: Per mail: samen-leren-hardlopen@atletiekmaastricht.nl


Persoonsgegevens

Achternaam*
Initialen:*
Tussenvoegsel
Geboortedatum:*
Voornaam*
Geslacht*
Straatnaam*
Huisnummer:*
Postcode*
Woonplaats*
Nationaliteit:*
E-mail*
Telefoon:
-
Mobiel:
-
Momenteel lid van Atletiek Maastricht?*
Gebruik onderstaand veld voor eventuele medische bijzonderheden:

Betalinggegevens

Je inschrijving is pas definitief als wij het inschrijfgeld hebben ontvangen. Maak hiervoor het bedrag van €25,- over op onderstaande rekening o.v.v. "Je naam + inschrijving Samen Leren Hardlopen maart 2020"

Rekeninghouder: Atletiek Maastricht
IBAN: NL87 SNSB 0963 5182 16

De bijzondere (medische) gegevens worden niet bij de ledenadministratie opgeslagen, maar worden bewaard door de coördinator.  
Na afloop van de cursus worden ze vernietigd. Indien gewenst kan betrokken persoon verzoeken om de gegevens eerder (dus voor afloop van de cursus) te vernietigen.

Delen met:
X