Nieuwsflits!

Samen Leren Hardlopen 2020

warming_up_3

Samen-leren-hardlopen is de naam van de loopcursus voor beginnende hardlopers die Atletiek Maastricht organiseert, de opvolger van het welbekende Start-to-run.

De voorjaarscursus Samen-leren-hardlopen is helaas vervallen.
De nieuwe editie start hopelijk op zaterdag 19 september.
Nader bericht volgt in augustus. Inschrijven kan alvast via onderstaand inschrijfformulier.

Meer informatie: Per mail: samen-leren-hardlopen@atletiekmaastricht.nl


Persoonsgegevens

Achternaam*
Initialen:*
Tussenvoegsel
Geboortedatum:*
Voornaam*
Geslacht*
Straatnaam*
Huisnummer:*
Postcode*
Woonplaats*
Nationaliteit:*
E-mail*
Telefoon:
-
Mobiel:
-
Momenteel lid van Atletiek Maastricht?*
Gebruik onderstaand veld voor eventuele medische bijzonderheden:

Betalinggegevens

Je inschrijving is pas definitief als wij het inschrijfgeld hebben ontvangen. Maak hiervoor het bedrag van €25,- over op onderstaande rekening o.v.v. "Je naam + inschrijving Samen Leren Hardlopen september 2020"

Rekeninghouder: Atletiek Maastricht
IBAN: NL87 SNSB 0963 5182 16

De bijzondere (medische) gegevens worden niet bij de ledenadministratie opgeslagen, maar worden bewaard door de coördinator.  
Na afloop van de cursus worden ze vernietigd. Indien gewenst kan betrokken persoon verzoeken om de gegevens eerder (dus voor afloop van de cursus) te vernietigen.

Delen met:
X