Sleutelbeheer

Voor de diverse poorten en deuren zijn er sleutels beschikbaar.
– Sleutel kleedlokalen;
– Sleutel materiaalhok;
– Sleutel poortje tussen sportcafé en materiaalhok;
– Sleutel hek aan de parkeerplaats.

In overleg met de Gemeente, Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal, de voetbalclub en Atletiek Maastricht is besloten om het sportpark af te sluiten. Dit betekent concreet dat zowel de hoofdpoort als de draaideur/tourniquet en poortje naar atletiekbaan afgesloten (kunnen) zijn. Op dagen dat het Sportcafé geopend is, worden beide poorten door de beheerder van het Sportcafé geopend en gesloten. In alle andere gevallen zullen trainers/kaderleden zelf moeten zorgen voor het openen en sluiten van de genoemde poorten. Wie dus niet voor een gesloten poort wil komen te staan kan zich wenden tot Loek Wishaupt en sleutels aanvragen.

De sleutel voor het openen en sluiten van de kleedlokalen hangt in het eerste materiaalhok, direct rechts aan de muur. Trainers die nog geen sleutel van het materiaalhok hebben kunnen zich ook melden bij Loek Wishauptloek.wishaupt@outlook.com .

Delen met: