Talent/topteam

Het AM-talentenfonds wil investeren in talent dat de potentie en de ambitie heeft om zich te meten met de (inter) nationale top. Daartoe zal een selectie plaatsvinden waarbij wordt bekeken of talent toegelaten kan worden tot het fonds en in aanmerking komt voor ondersteuning. De selectie van talent vindt plaats door een selectiecommissie op basis van door haar geformuleerde criteria. Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van de fysieke en mentale aanleg om uit te groeien tot een topper. De selectiecommissie doet een voorstel aan het bestuur welke uiteindelijk besluit tot al dan niet opname van het talent.

Het team

 

Hub Tummers
Trainer

Bas van Hooren
Atleet topteam

 

Rick Paffen

 

Robin Hartmans

 

Guy Maas
Atleet talenteam

 

Falco Aarts

 

Jaybre Wau

Ruben Sansom

Roel Wijmenga

Delen met: