Tarieven

De contributie met de tarieven van 2022 ziet er als volgt uit:

  Maastricht Atletiek Unie Berekend
  per kwartaal (2) per jaar (3) op jaarbasis (4)
Pupillen (1) 26,50 25,35 131,35
Junioren (1) 35,00 33,20 173,20
Senioren en Masters wedstrijd (1) 40,50 44,15 206,15
Recreanten en Overigen 38,00 18,80 170,80
Wandelen/ Nordic Walking 27,00 18,80 126,80
Racerunners 26,50 18,80 124,80
Steunlid (zonder AU) 10,00 40,00
Steunlid (met AU) 10,50 18,80 60,80
Inschrijfkosten (eenmalig) 13,50
Opslag indien geen automatische incasso(5) 3,00
(1) Inclusief wedstrijdlicentie.
Vanaf 1 oktober t/m 31 december: 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten: € 11,35.
(2) Een gezin betaalt (2023) maximaal € 69,- per kwartaal AM-contributie, ongeacht het aantal gezinsleden. (gehuwd of samenwonend op één adres, al dan niet met kinderen); dit is exclusief de kosten voor de Atletiek Unie
(3) Bij lopende lidmaatschappen wordt dit bedrag jaarlijks bij de contributiebetaling van Q1 betaald. Vanaf 1-10 wordt slechts 25% van de AU-jaarkosten in rekening gebracht bij nieuwe leden
(4) Exclusief eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden
Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 8,30. Hierop wordt een korting van € 3,30 gegeven.
(5) Wij vragen u bij aanmelding om toestemming voor automatische incasso van de contributie. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan wordt het kwartaalbedrag verhoogd vanwege de extra administratieve lasten
Delen met: