Nieuwsflits!

Tarieven

De contributie met de tarieven van 2022 ziet er als volgt uit:

  Maastricht Atletiek Unie Berekend
  per kwartaal (2) per jaar (3) op jaarbasis (4)
Pupillen (1) 25,10 25,05 125,45
Junioren (1) 33,40 32,80 166,40
Senioren en Masters wedstrijd (1) 38,60 43,60 198,00
Recreanten en Overigen 36,30 18,55 163,75
Wandelen/ Nordic Walking 25,70 18,55 121,35
Racerunners 25,10 18,55 118,95
Steunlid (zonder AU) 10,00 40,00
Steunlid (met AU) 10,00 18,55 58,55
Inschrijfkosten (eenmalig) 12,70
Opslag indien geen automatische incasso(5) 3,00
(1) Inclusief wedstrijdlicentie
(2) Een gezin betaalt maximaal € 65,75 per kwartaal AM-contributie, ongeacht het aantal gezinsleden. (gehuwd of samenwonend op één adres, al dan niet met kinderen); dit is exclusief de kosten voor de Atletiek Unie
(3) Bij lopende lidmaatschappen wordt dit bedrag jaarlijks bij de contributiebetaling van Q1 betaald. Vanaf 1-10 wordt slechts 25% van de AU-jaarkosten in rekening gebracht bij nieuwe leden
(4) Exclusief eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden
(5) Wij vragen u bij aanmelding om toestemming voor automatische incasso van de contributie. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan wordt het kwartaalbedrag verhoogd vanwege de extra administratieve lasten
Delen met: