Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Omdat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen, vragen wij een VOG van de mensen die als trainer, bestuurder, vertrouwenspersoon etc. vrijwilligerswerk voor onze vereniging verrichten”.
De procedure die we daarbij volgen vind je hier.

Delen met: