Vertrouwenscontactpersoon

Agressie, verbale of seksuele intimidatie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed, gezond en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van Atletiek Maastricht probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe nadrukkelijk onder woorden moeten worden gebracht, omdat gedrag dat door de ander als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd, voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. Wanneer jij last hebt van zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een club- of teamgenoot, coach of trainer of het bestuur in roepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Atletiek Maastricht. Hij/zij fungeert in eerste instantie als klankbord, waar je in een vertrouwde omgeving je verhaal kunt doen en zij je ook kunnen informeren over mogelijke volgende stappen. Zij kunnen je helpen zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn,waarbij de vertrouwenscontactpersoon bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan hij/zij je ook doorverwijzen naar andere instanties. Soms, indien sprake is van meer extreme vormen van ongewenst gedrag, waarbij mogelijk sprake is van strafbare feiten, waarvoor aangifteplicht geldt, kan een strafrechtelijk traject worden ingezet.

De vertrouwenscontactpersonen van Atletiek Maastricht zijn voorgesteld door het Bestuur en gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Zij zijn aangesteld op basis van hun integriteit, het vertrouwen dat zij binnen de vereniging genieten en hun vaardigheden en kwaliteiten als vertrouwenscontactpersoon. Het bestuur heeft voor deze functie bewust gekozen voor een man en een vrouw . Zij werken samen en ze werken volgens een protocol betreffend ongewenst gedrag. Met ingang van 1 januari 2024 is Kitty Casteleijn teruggetreden als VCP en zal zij opgevolgd worden door Ine Hilderink. Tijdens de ALV maart/april 2024 zal gevraagd worden de benoeming van Ine Hilderink te bekrachtigen.

Aarzel niet om contact op te nemen met een van beide contactpersonen als je vindt dat je hinder ondervindt van een of andere vorm van ongewenst gedrag, als je ervaart dat je hiervan slachtoffer bent. Ook bij aanwijsbare vermoedens dat iemand anders, die geen contact durft op te nemen, slachtoffer is, is je melding zeer welkom. Heb je gewoon een vraag, als ouder of als clublid, of wil je meer informatie over dit onderwerp: neem rustig contact op met de vertrouwenscontactpersonen van Atletiek Maastricht.

Voor een gezond, veilig en stimulerend sportklimaat

Ine Hilderink: 06 16 49 39 74

Arno Bonfrère: 06 27 40 46 14

Delen met: