Trainers

Sportief wandelen:

– Niveau 3: Ruben Esajas, Marc Onnen en Rineke Vasse

– Niveau 2: Yolanda de Boer, Jo Sanders en Marianne van Beek

– Niveau 1: Chelly Gulikers.

Nordic walking:

– Niveau 2: Carla Arts, Marianne Verkoijen, Pia Souren en Annemiek Nijholt

– Niveau 1: Suzanne Schefman en Lily Borsboom.

Delen met: