Wat verwachten we van onze atleten

Atletiek is de moeder van alle sporten wordt wel eens gezegd. Een sport die veel van je vergt als je het goed wil doen, rennen, springen en werpen met vaardigheden als lenigheid, kracht en doorzettingsvermogen. Atletiek lijkt een individuele sport, maar met z’n allen maken we er iets moois en gezelligs van. Daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld.

AANWEZIGHEID
Van atleten wordt verwacht dat zij iedere week bij trainingen aanwezig zijn. Ben je langere tijd verhinderd of geblesseerd, laat dit dan aan de trainer/ster weten. Zo kan hij/zij daar rekening mee houden.
Kun je structureel maar een paar keer per maand komen trainen, dan is het erg moeilijk om dit in te passen in een trainingsopbouw. In feite kun je iedere keer opnieuw beginnen. Het kan dan ook voorkomen dat de betreffende atleet een trainingsschema krijgt voor die dag en dat de aandacht van de trainers met name uitgaat naar de atleten die regelmatig trainen, en die al verder zijn in hun opbouw.
Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van de training bent. Te laat komen is erg storend voor de hele groep en ook voor de persoon zelf.
Naar het toilet gaan en drinken kun je voor of na de training doen, zodat de trainingen niet onderbroken worden.
Indien nodig wordt er geholpen bij het opzetten en opruimen van het speelveld.

GEDRAG
Wij gaan respectvol met elkaar om en er is geen plaats voor storend gedrag.
Voorbeelden van vergrijpen die niet getolereerd worden zijn:
– Lichamelijk geweld in of buiten de vereniging.
– Het stelen of vernielen van materiaal.
– Verbaal geweld, zoals schelden en beledigen.
– Andere ernstige gedragsproblemen.

KLEDING
Voor de trainingen en de wedstrijden is er minimaal een degelijke trainingsbroek/-pak en goed schoeisel vereist.
Het dragen van clubkleding is verplicht bij competitiewedstrijden (Informeer naar de aanschafmogelijkheden).
Het dragen van spikes is niet verplicht, maar is zeker aan te bevelen. Niet alleen voor betere prestaties , maar zeker ook voor de veiligheid (een baan kan soms erg glad zijn).
Een goede sporttas is aan te bevelen. Waardevolle spullen kunnen het beste niet meegenomen worden naar de club.
Vanwege veiligheidsredenen is het dragen van sieraden tijdens de trainingen niet toegestaan.

WEDSTRIJDEN
Van atleten wordt verwacht dat zij meedoen aan een aantal wedstrijden.
1. De competitiewedstrijden. Deze worden drie keer per jaar georganiseerd. Voor vervoer wordt gezorgd door Atletiek Maastricht. Deze competitiewedstrijden worden altijd begeleid door een aantal trainers. De onderdelen waarop atleten uitkomen worden door de trainers, in overleg met atleten, bepaald. Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden te weten:
a. Een atleet mag maximaal op drie nummers uitkomen
b. Per onderdeel mogen slechts een beperkt aantal atleten deelnemen (loopnummers 3, technische nummers 2)
c. We proberen het uiteindelijke puntentotaal te maximaliseren. Met andere woorden, het ploegbelang bepaalt ook mede de indeling.

2. Het clubkampioenschap. Deze onderlinge wedstrijd vindt meestal plaats in het laatste weekend van september.

3. Het Limburgse kampioenschap (indoor en outdoor).

Aan andere wedstrijden kan op individuele basis worden deelgenomen. In een aantal gevallen zullen ook hierbij trainers aanwezig zijn. Overleg met de trainers over de mogelijkheden.
Bij wedstrijden is men ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. In de tijd voorgaand aan de wedstrijd doet men een warming-up en krijgt men eventueel een instructie.
Bij verhindering voor een wedstrijd wordt minimaal 1 week van tevoren afgebeld. Voor, tijdens en na de wedstrijd, wordt de eer van Atletiek Maastricht hooggehouden. Let op: de scheidsrechter/jury heeft altijd gelijk. Opmerkingen e.d. blijven op dat moment achterwege. Protest wordt in principe aangetekend door een ploegleider.

ALGEMEEN
Een probleem wordt na de training c.q. wedstrijd besproken.
Tijdens trainingen en wedstrijden mogen de atleten het terrein niet verlaten zonder toestemming van en kennisgeving aan de trainer/coach/ploegleider.

PROEFPERIODE
Wil je kijken of atletiek de sport is voor jou, dan is er een proefperiode van drie trainingen.

Delen met: