De SOS ID4Runners

Het is belangrijk dat iedere loper een SOS ID bij zich heeft. Peter Schambergen is regelmatig op zaterdag aanwezig in het sportcafé en heeft deze bij zich, kosten € 3 per stuk.

Tijdens een training kan er altijd iets gebeuren dat je niet in de hand hebt. Op zo’n moment kan het letterlijk van levensbelang zijn dat de trainer, anderen in de groep of de externe hulpverleners meteen weten wie het betreft, wat de meest essentiële medische gegevens zijn en wie als eerste moet worden gewaarschuwd. Namens het bestuur adviseert de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid daarom alle leden om altijd hun identiteitsgegevens en medische gegevens bij zich te dragen. De SOS ID4Runners is daarvoor ideaal. Zo zijn jouw gegevens in een noodsituatie onmiddellijk beschikbaar. De strip is watervast en de ID is gemakkelijk te bevestigen aan je loopschoenen. Gebruik wel een watervaste stift.

Welke gegevens zijn belangrijk?

  • Naam;
  • ICE-nummer: telefoonnummer ‘In Case of Emergency’
  • Bloedgroep;
  • Ziekten, allergieën, medicatie;
  • BSN;
Delen met: