EHBO & AED

Bij Atletiek Maastricht hebben we 1 AED, die hangt buiten links naast de ingang van het sportcafe. Hiermee kunnen levens gered worden, op voorwaarde dat er iemand in de buurt is die met een AED kan omgaan. Daarom is het belangrijk dat mensen die al eens een AED/EHBO cursus, of een BHV cursus, hebben gedaan deze kennis ook bijhouden middels een opfriscursus.

1x per jaar wordt er door de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid een basiscursus voor hulpverleners verzorgd voor alle trainers en belangstellenden op het gebied van eerste hulp, reanimatie en AED-gebruik.

Delen met: