Veilig & vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd sporten

Binnen Atletiek Maastricht zijn diverse stappen ondernomen om een veilige sportomgeving te bieden.

 • De bijna 100 trainers, begeleiders, bestuursleden en andere personen binnen AM hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en houden zich aan de NOC/NSF gedragscode voor functionarissen (bestuurders).
 • Met nieuwe trainers & begeleiders wordt vanaf 1 januari 2020 altijd een intakegesprek gevoerd, door de trainerscoördinator.
 • Bij nieuwe trainers en begeleiders die starten bij AM kunnen referenties gecheckt worden.
 • Trainers en andere betrokkenen worden bewust gemaakt van hun voorbeeldrol en het bijbehorende gedrag om een respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen.
 • We hanteren:
  • Gedragscode “Gewenst gedrag voor sporters”.
  • Gedragscode “Gewenst gedrag voor begeleiders in de sport: trainers, ouders en verzorgers”.
  • Protocol Preventie grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Link volgt
 • Als je vindt dat er sprake is van ongewenst gedrag of een ongewenste situaties, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersonen
 • Voor trainers en begeleiders geldt:
  • Hebben een relevant trainersdiploma
  • Worden uitgenodigd jaarlijkse deel te nemen aan cursus Reanimatie en AED voor trainers
  • Worden uitgenodigd tot deelname aan Landelijke, regionale en lokale nascholingen, workshops etc.
 • Er is een calamiteitenplan voor de sportaccommodatie én per sportgroep, inclusief mobiele bereikbaarheid loopgroepen
 • Actief programma voor blessurepreventie en -herstel

 

Meer informatie over de veilige sportomgeving is ook te lezen op de website van de AtletiekUnie, via deze link.

 

Meer informatie over de genoemde onderwerpen leest u op de bijbehorende pagina’s via de aan te klikken links.

Delen met: