Clinic Nordic Walking – Basistechniek

Inleiding
De Clinic “Nordic Walking” (NW) is een specifieke Nordic Walking basistechnieken, náást de reguliere NW-trainingen van Atletiek Maastricht. De Clinic Nordic Walking is opgezet om de basis van de NW techniek te leren in een 5-weeks programma, inclusief oefeningen voor thuis. Daarnaast en daarna kan men gaan deelnemen aan de reguliere NW-trainingen van AM, die plaatsvinden op woensdag en zaterdag.

Voor wie
Leden van Atletiek Maastricht (AM) die de basistechniek Nordic Walking (NW) willen leren, om deel te gaan nemen aan de NW trainingen van AM. Als men nog geen lid is van AM, kunnen geïnteresseerden eerst 3 weken deelnemen aan de reguliere NW-trainingen om kennis te maken met de sport en de NW-groep. Daarna volgt inschrijving als lid van AM (via de website) en kan men gaan deelnemen aan de Clinic NW- techniek, zodra deze plaatsvindt.

Opzet
De technieklessen: 5 lessen van 1,5 tot max. 2 uren waarin de basisprincipes van NW uitgelegd en toegepast worden. Van de cursisten wordt verwacht dat zij naast deze cursus minstens 1 tot 2x per week de oefeningen en de technieken (thuis) oefenen. Uitgangspunt is dat men bij minimaal 4 van de 5 lessen aanwezig is. Groepsgrootte: max. 6-7 deelnemers met 2 trainers.

Einddoel
Deelnemers kunnen m.b.v. de NW-poles en NW techniek een wandeling van minimaal 1,5-2 uur maken in een behoorlijk tempo. Dit tempo zal individueel bepaald worden en sneller zijn dan een wandeling zónder NW-poles. In de reguliere NW-trainingen bij Atletiek Maastricht wordt naast het conditionele trainingsaspect ook altijd tijd en aandacht besteed aan de NW-techniek. Bij regelmatige deelname aan deze trainingen zal de NW techniek steeds beter toegepast gaan worden, zeker als men thuis blijft oefenen en/of een keer extra gaan lopen met NW-poles.

Cursusleiders
2 NW-trainers of NW-trainer en een NW-wandelbegeleider van AM-NW zullen deze cursus verzorgen. Eén trainer heeft de leiding/coördinatie en we streven er naar dat deze trainer alle 5 trainingen aanwezig is; de 2de trainer kan afgewisseld worden.

Wanneer
Een aantal keren per jaar zal deze NW-Clinic starten, op het moment dat zich minimaal 5 geïnteresseerden hebben aangemeld en lid zijn (geworden) van AM. Zodra de cursus gepland gaat worden zullen de 5 data gecommuniceerd worden met deelnemers.

Kosten
Er zijn geen extra kosten aan deze NW-Clinic verbonden, mits men lid is van AM.

Delen met: