Nieuwsflits!

Technische commissie

In de Technische commissie (TC)  hebben de diverse afdelingen (wandel, baan en recreanten) zitting en worden er trainingstechnische zaken besproken en geregeld. Hierbij valt te denken aan opleidingen, organiseren van clinics voor de trainers, het verzorgen van een groot trainingsaanbod.
Het werven van trainers voor de diverse afdelingen behoort ook tot een van de taken van de TC.
De TC wordt vooral gevormd door trainingscoördinatoren van alle afdelingen.

Tevens ondersteunt de TC de eigen wedstrijden met technische adviezen.

De Technische commissie vergadert regelmatig gedurende het jaar.

De Technische commissie:

  • Bestaat uit een voorzitter, Ben Callemeijn (van daaruit AB-lid) en de trainingscoördinatoren van de diverse afdelingen baan- en wedstrijdatletiek, recreanten, wandelen, UROS, aangevuld met algemene leden vanwege specifieke deskundigheid
  • Vertegenwoordigt alle afdelingen en stemt haar werkzaamheden en adviezen af op de specifieke kenmerken van de verschillende afdelingen
  • Ontwikkelt training-technisch beleid, adviseert het bestuur hierover, en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan
  • Zorgt voor voldoende, gemotiveerde en gekwalificeerde trainers in alle afdelingen, met ondersteuning van coördinator vrijwilligers
  • Zorgt voor optimale trainingsfaciliteiten met ondersteuning van de coördinator Technisch beheer

Contact:
Algemeen emailadres technische commissie: klik hier

Voorzitter: Ben Callemeijn: mail

Trainerscoördinatoren afdeling hardlopen: mail naar Hugo Wilhelmus
2de trainerscoördinator: vacant

Trainerscoördinator baanafdeling: mail naar Wilbert Huls

Trainerscoördinator wandelafdeling  mail naar Wandelsport algemeen :Carla Arts en Marc Onnen

Vertegenwoordiging UROS
Stijn Engelen en 
emailadres: besturos@yahoo.co.uk
emailadres: bestuur@uros.nl

Algemene leden:  
mail naar: Marion Hoefkens en Arno Bonfrere

Delen met:
X