Technische commissie

In de Technische commissie (TC)  hebben de diverse sportafdelingen (baanatletiek, recreatief hardlopen en wandelsport) zitting en worden er trainingstechnische zaken besproken en geregeld. Hierbij valt te denken aan opleidingen, organiseren van workshops en clinics voor de trainers, het verzorgen van een groot en divers trainingsaanbod.
Het werven van trainers voor de diverse afdelingen behoort ook tot een van de taken van de TC.
Tevens ondersteunt de TC de eigen wedstrijden met technische adviezen.
De Technische commissie wordt vooral gevormd door trainingscoördinatoren van alle afdelingen en vergadert regelmatig gedurende het jaar.
Algemeen emailadres technische commissie: klik hier

Taken van de Technische commissie:

 • Bestaat uit een voorzitter (en daarmee AB-lid) en de trainingscoördinatoren van de diverse afdelingen baan- en wedstrijdatletiek, recreanten, wandelen; UROS, aangevuld met algemene leden vanwege specifieke deskundigheid
 • Vertegenwoordigt alle sportafdelingen en stemt haar werkzaamheden en adviezen af op de specifieke kenmerken (en behoeften) van de verschillende afdelingen
 • Ontwikkelt training-technisch beleid, adviseert het bestuur hierover, en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan
 • Zorgt voor voldoende, gemotiveerde en gekwalificeerde trainers in alle afdelingen, met ondersteuning van coördinator vrijwilligers
 • Motiveert trainers in alle afdelingen tot het volgende van workshops en cursussen (evt. ook in Maastricht mogelijk maken)
 • Zorgt voor optimale trainingsfaciliteiten met ondersteuning van de coördinator Technisch beheer

LEDEN:

 • Voorzitter: vacant (waarneming door enkele TC-leden o.l.v. Hugo Wilhelmus)
  • Mail naar de voorzitter van de Technische commissie: klik hier
 • Trainerscoördinator baanatletiek: Wilbert Huls (mail naar Wilbert Huls)
 • Trainerscoördinator hardlopen: 1ste coördinator is Hugo Wilhelmus*, 2de coördinator is vacant, tijdelijk door Carla Arts*
 • Trainerscoördinator wandelsport: Guus Smeets
 • Vertegenwoordiging UROS: Bestuur
 • Algemene leden: Marion Hoefkens en Arno Bonfrere

)* = Tevens opleiders van loop- en wandeltrainers niveau 1 en 2 (Hugo en Carla)

Deelname aan vergadering van de Technische Commissie, indien van toepassing:
Wedstrijdcommissie Baanatletiek (WOC): Hans Leushuis
Commissie V&G:

Delen met: