Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

  • Bestaat uit:
  • AB-leden zijn “qualitate qua” lid van het AB: dus vanwege hun functie als voorzitter/ coördinator van een werkgroep/commissie (en niet andersom)
  • Is verantwoordelijk voor (het vaststellen van) het strategisch beleid, de jaarplanning en –begroting, en voor de (financiële) verantwoording aan de Algemene ledenvergadering middels jaarverslag en jaarrekening.
Delen met: