Nieuwsflits!

Commissie administratief beheer

Commissie administratief beheer

  • Bestaat uit voorzitter Nanine Paes, (penningmeester 2, AB-lid) en de vrijwillige medewerkers van de ledenadministratie
  • Voert de financiële en ledenadministratie uit
  • Draagt zorg voor het regelmatig opstellen van rapportages uit het financieel- en ledenadministratie systeem
  • Levert input aan het DB voor het opstellen van begroting en jaarrekening
  • Adviseert over gewenste/noodzakelijke aanpassingen/optimalisatie van de administratief processen
  • Mail naar penningmeester
Delen met:
X