Coördinator Personeel/vrijwilligers

Coördinator Personeel/vrijwilligers

  • ….. (vacant) is de coördinator (van daaruit AB-lid) en betrekt waar nodig overige leden/vrijwilligers hierbij
  • Adviseert en ondersteunt het DB bij generieke vraagstukken m.b.t. vrijwilligers en personeel, en adviseert over personeels- en vrijwilligersbeleid in brede zin
  • Adviseert en ondersteunt de leden van de TC bij het zorg voor voldoende, gemotiveerde en gekwalificeerd trainers in alle afdelingen
  • Overlegt periodiek met de Werkgroep Veiligheid en Gezondheid
  • Overlegt met het massageteam

 

Delen met: