Nieuwsflits!

Coördinator Sportevenementen

Coördinator Sportevenementen        

  • Jacques Peters is coördinator sportevenementen (en als zodanig lid van het AB)
  • Stelt kaders op waaraan evenementen moeten voldoen om onder de vleugels van de atletiekvereniging georganiseerd te kunnen worden, en beoordeelt initiatieven op basis hiervan
  • Ondersteunt de organisatoren van de diverse sportactiviteiten desgewenst met advies over organisatie en begroting
  • Werkt samen met de TC bij het organiseren van baanwedstrijden 
  • Is het loket voor derden die onze vereniging benaderen voor deelname, samenwerking en/of ondersteuning bij sportevenementen.
  • Is aanspreekpunt voor vragen van externe activiteiten (bv voor gezamenlijke activiteiten met andere organisatie, levering vrijwilligers aan bijv. Ironman, etc.)
Delen met:
X