Coördinator Sportevenementen

Coördinator Sportevenementen        

  • De functie coördinator sportevenementen is vacant (en als zodanig lid van het AB);
  • Stelt kaders op waaraan evenementen moeten voldoen om onder de vleugels van de atletiekvereniging georganiseerd te kunnen worden, en beoordeelt initiatieven op basis hiervan;
  • Ondersteunt de organisatoren van de diverse sportactiviteiten desgewenst met advies over organisatie en begroting;
  • Werkt samen met de TC bij het organiseren van (baan)wedstrijden en andere evenementen;
  • Is het loket voor derden die onze vereniging benaderen voor deelname, samenwerking en/of ondersteuning bij sportevenementen;
  • Is aanspreekpunt voor vragen van externe activiteiten (bv. voor gezamenlijke activiteiten met andere organisatie, levering vrijwilligers aan bijv. Ironman, etc.).
Delen met: