Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

  • Dit bestaat uit de voorzitter (Danny Zonneveld), secretaris 1 (Tejo Kessels) en penningmeester (Wil van Aubel).
    • Tejo Kessels is tevens vicevoorzitter
  • Het DB is verantwoordelijk voor het voorbereiden van strategisch beleid, de jaarplanning en –begroting, en van de (financiële) verantwoording middels jaarverslag en jaarrekening
  • Beoordeelt in het kader hiervan de begrotingen van de diverse commissies
  • Is bevoegd tot het doen danwel goedkeuren van uitgaven binnen het kader van de vastgestelde begroting
  • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en in het kader daarvan de dagelijkse aansturing van de organisatie
  • Binnen het DB is ieder lid aanspreekpunt voor één of meer van de volgende aandachtsgebieden: technische (atletiek-gerelateerde) zaken, personele/vrijwilligers-aangelegenheden, beheer (administratief/technisch), communicatie en PR, evenementen/activiteiten
  • Het DB vergadert frequent, 1 maal per 3 weken in de samenstelling voorzitter, secretaris en penningmeester
  • Regelmatig (momenteel 1 maal per 6 weken) schuift de voorzitter van de TC aan voor agendapunten die het werk van de TC betreffen.
Delen met: