Update coronavirus en activiteiten Atletiek Maastricht

Via deze pagina informeren we je over hoe Atletiek Maastricht omgaat met de situatie rondom het coronavirus en waar je actuele informatie kunt vinden.


Heb je vragen of wil je meer (achtergrond)informatie: kijk dan bij de volgende webpagina’s, door op de link te klikken:
Berichtgeving NOC*NSF
Berichtgeving Atletiekunie
Actuele informatie RIVM

Of bel of mail met het dagelijks bestuur:
Danny Zonneveld, voorzitter@atletiekmaastricht.nl      06-512 247 06
Jacques Peters, secretaris@atletiekmaastricht.nl           06-107 203 43
Tejo Kessels, penningmeester@atletiekmaastricht.nl   06-533 482 41


Update: Donderdag 2 april

Het kabinet heeft op 31 maart besloten om de maatregelen die golden tot 6 april, met (tenminste) 3 weken te verlengen tot 28 april. Dat betekent voor Atletiek Maastricht dat tot die datum:

  • Het Sportpark Jekerdal, met haar trainingsfaciliteiten, vergaderruimte en sportcafé gesloten blijven
  • Dat alle reguliere trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast zijn
  • We iedereen met klem vragen ook voor de komende periode GEEN trainingsactiviteiten in groepsverband te organiseren
  • Blijf wel zoveel als mogelijk in (individueel) beweging, er staan algemene adviezen op de website vermeld. Heb je specifieker advies nodig, vraag het je trainer.

Door het verbod tot 1 juni op bijeenkomsten met meer  dan 30 personen is de Treechloop, die gepland stond voor 26 april, helaas al afgelast.


Donderdag 26 maart 

Het coronavirus heeft het leven voor de meesten van ons behoorlijk op zijn kop gezet. Iedere dag worden er nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. (Hard)lopen is gelukkig nog mogelijk – maar hoe pak je dat verantwoord aan?

Op onze website kun je via deze link een pagina vinden die de belangrijkste adviezen voor je op een rij zet. Daarnaast kun je er enkele trainingsschema’s vinden.


Dinsdag 24 maart

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities.


Woensdag 18 maart 

FAQ vanuit NOC*NSF en sportbonden

Bij ons allen, sportbonden en NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we op bijgaande link en in samenspraak met sportbonden, een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. 


Maandag 16 maart

Advies Atletiekunie over ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’

De Atletiekunie krijgt veel vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook ‘samen sporten’.

Met klem verzoeken we iedereen dan ook de komende weken groepen te vermijden. Dus ook GEEN (trainings)activiteiten buiten Atletiek Maastricht om in groepsverband. Laten wij er alles aan doen om te voorkomen dat mensen zonder symptomen anderen besmetten.


Zondag 15 maart

Conform het besluit van de overheid zullen we de sluiting van Sportpark Jekerdal, inclusief Sportcafé en de vergaderruimte,  verlengen tot 6 april. Dit betekent dat er tot die datum géén trainingen zullen zijn.


Zaterdag 14 maart: 

Sportpark Jekerdal gesloten van 13 maart t/m 31 maart 2020

Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal heeft, na overleg met de voorzitters van Sportclub Jekerdal en Atletiek Maastricht, besloten om Sportpark Jekerdal, inclusief Sportcafé en de vergaderruimte,  te sluiten van 13 maart t/m 31 maart a.s. in afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het corona-virus en de overheidsmaatregelen. De verenigingen worden verzocht om dit besluit te communiceren naar hun leden (hierin is inmiddels voorzien door SJ Jekerdal en Atletiek Maastricht). SFJ zal ervoor zorgen dat bij de gesloten ingangen van het complex (geplastificeerde) berichten omtrent dit besluit worden opgehangen.

Degenen die werkzaamheden op het sportpark dienen te verrichten, zoals onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, hetzij in opdracht van SFJ of de verenigingen, hetzij in opdracht van Maastricht Sport, worden dringend verzocht de toegangspoort bij binnenkomst en vertrek te sluiten: de toegangspoort dient ten alle tijden gesloten te zijn.
Gelieve via email aan jekerdalfaciliteitengebouw@gmail.com te laten weten, wanneer er in opdracht van jullie werkzaamheden verricht zullen worden. 


Vrijdag 13 maart

Advies en update NOC*NSF
In navolging van de aangescherpte maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.
Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.

Atletiek Maastricht neemt dit advies over. In ieder geval t/m 31 maart zullen alle reguliere trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen worden afgelast, uitgesteld of opgeschort op  Sportpark Jekerdal.

Ook de voetbalclub SC Jekerdal heeft alle activiteiten opgeschort en het sportcafé zal eveneens worden gesloten.

We willen niet dat alles opeens komt stil te liggen.
• Als je je goed voelt: blijf vooral sporten en in beweging.
• Als er in groepjes wordt gelopen: wees alert en beperk je tot kleine groepjes. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Atletiek Maastricht.
• Als je gezondheidsklachten: hebt BLIJF THUIS! Je kan ongewild een bron van besmetting zijn.
• Zijn er spoedeisende zaken die om overleg vragen: doe dat dan zoveel mogelijk met de beschikbare telecommunicatie middelen.
• Is een bijeenkomst onvermijdelijk: zorg dan dat deze plaatsvindt in een royale ruimte en houdt de groep zo klein mogelijk.


Donderdag 12 maart

In verband met de vandaag aangekondigde verscherpte maatregelen van de overheid is er besloten dat de clubcross aanstaande zaterdag niet door kan gaan. Waarschijnlijk zal de clubcross later in het jaar worden georganiseerd. Ook alle reguliere zaterdagtrainingen (voorlopig alleen die van dit weekend) zullen geen doorgang vinden. We beraden ons over andere maatregelen die moeten worden getroffen met betrekking tot de zaterdag- en doordeweekse trainingen. Hierover zullen we jullie zo spoedig mogelijk informeren. De voetbalwedstrijden van SC Jekerdal zijn tot einde van de maand afgelast.


Delen met: