Verzekeringen AM

Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Als lid van Atletiek Maastricht ben je lid van de Atletiekunie, en ben je tijdens het deelnemen aan activiteiten van de vereniging verzekerd krachtens een collectieve ongevallenverzekering, die een kapitaalsuitkering verleent in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Voor meer informatie, klik hier https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/juridisch-advies/verzekeringen/ongevallen

Let op: In geval van overlijden moet dit binnen 48 uur na het ongeval worden gemeld bij de verzekeraar. Bij een kans op blijvende invaliditeit moet hiervan binnen 8 dagen schriftelijk melding worden gedaan bij de verzekeraar.

Als lid van Atletiek Maastricht ben je als lid van de Atletiekunie voorts collectief verzekerd terzake aansprakelijkheid voor zaaks- en/of letselschade van derden, die verband houden met atletiekactiviteiten van de vereniging en/of hieraan zijn gerelateerd. Een schade moet zo spoedig mogelijk worden gemeld. Voor meer informatie, klik hier  https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/juridisch-advies/verzekeringen/aansprakelijkheid

Delen met: