Werkgroep Veiligheid & Gezondheid

Binnen Atletiek Maastricht stelt de werkgroep zich ten doel om een veilige en gezonde sportomgeving te waarborgen. Daartoe doet zij voorstellen aan het bestuur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. In een aantal gevallen draagt de werkgroep zelf zorg voor de opzet en uitvoering, zoals de jaarlijkse cursus Reanimatie en AED voor trainers en, voor zover beschikbaar, voor leden van de vereniging.

De werkgroep brengt aspecten van veiligheid en gezondheid telkens onder de aandacht van trainers en sporters, zoals de beschikbaarheid van medische informatie in geval van een calamiteit. Op deze wijze streeft de wekgroep naar het aanbieden en in stand houden van een sportpark, waar zowel veilig als vertrouwd kan worden gesport. Hierbij hanteert zij de navolgende aandachtspunten:

Algemeen:

 • Bevordering Sportkeuring, bijv. door Sportmedisch Adviescentrum Maastricht-Parkstad, klik hier voor meer informatie;
 • Lezingen & Workshops, klik hier voor meer informatie;
 • Afspraken omtrent afgelastingen, klik hier voor meer informatie;
 • Verzekering van leden, klik hier voor meer informatie;

Voorzieningen:

 • Risico-inventarisatie- en evaluatie;
 • Veilig materiaalgebruik;
 • Hygiëne kleedlokalen en periodieke legionella-inspectie;
 • Aanwezigheid verbanddozen- en middelen;
 • Aanwezigheid en onderhoud AED;
 • Mobiele bereikbaarheid trainers loopgroepen;
 • Verplichte reflecterende kleding buiten het sportpark;
 • Bevordering beschikbaarheid medische gegevens sporters, klik hier voor nadere informatie.

Verzorging:

 • (Bij-)scholing trainers en leden inzake sportblessures;
 • Jaarlijkse herhalingscursus Reanimatie/AED/Sport-EHBO, klik hier voor nadere informatie;
 • Blessurepreventie- en herstel;
 • Aanwezigheid fysiotherapeuten en/of sportmasseurs, klik hier voor nadere informatie;

Sociale veiligheid:

 • De bijna 100 trainers, begeleiders, bestuursleden en andere personen binnen AM hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en houden zich aan de NOC/NSF gedragscode voor functionarissen (bestuurders).
 • Gedragscode gewenst gedrag voor sporters, trainers, ouders en verzorgers:
 • Protocol Preventie grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie, klik hier voor de tekst van dit protocol; (link in nieuwe opzet)
 • Aanstelling van twee vertrouwenspersonen, klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersonen en hoe je hen kunt bereiken;

Diversen:

Leden van de werkgroep:

Joep Pierik: voorzitter, reanimatie?AED/EHB(S)O.
Vacant: Risico-inventarisatie en veiligheid.
Peter Schambergen: Juridische zaken, blessurepreventie- en herstel.
Jo Peeters:

Contact: Joep_pierik@hotmail.com

Delen met: