Nieuwsflits!

Werkgroep Veiligheid & Gezondheid

De werkgroep heeft als doelstelling kwaliteitsverbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid te realiseren. Zij doet dit door voorstellen te formuleren, die voorgelegd worden aan het bestuur. In een aantal gevallen zorgt de werkgroep voor de opzet en uitvoering; bijvoorbeeld de reanimatie/AED-cursus voor trainers.
In andere gevallen is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering; bijvoorbeeld: hygiëne doucheruimten en kleedlokalen.

Ook probeert de werkgroep bij trainers en lopers de aspecten van veiligheid en gezondheid meer onder de aandacht te brengen; bijvoorbeeld: SOS-coin of SOS-armband met relevante (medische) gegevens.

De werkgroep streeft sportparkbreed naar samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Concrete aandachtsgebieden:

 • Risico-inventarisatie en evaluatie.
 • Controle legionelle-problematiek en hygiëne kleedlokalen.
 • Reanimatie en gebruik AED voor trainers
 • Blessurepreventie en –herstel.
 • Beschikbaarheid medische gegevens middels SOS-coin/-armband.

Veiligheid voor sporters op het park:

 • Legionella-veilige leidingen en periodieke controle.
 • Verbandmiddelen, verbanddozen, AED.

 Veiligheid voor de sporter onderweg:

 • Mobiele bereikbaarheid.
 • Verplicht dragen reflecterende kleding (tijdens wintertijd).
 • Jaarlijkse bijscholing trainers op gebied reanimatie en AEDgebruik.

 Nieuwe aandachtsgebieden:

 • Sportkeuring (door Sport Medisch Adviescentrum bv.)
 • Opleiding EHB(S)O (EHBO bij sportongevallen)

 Leden van de werkgroep:

Joep Pierik: voorzitter, reanimatie/AED/EHB(S)O.
Jacques Peters: risico-inventarisatie en veiligheid.
Peter Schambergen: juridische zaken, blessurepreventie en –herstel.

Emailadres:
Joep_pierik@hotmail.com

Delen met:
X